Запослени

Stručni saradnici

Светлана Милојевић

Дипломирани психолог

Психолог, стручни сарадник

Маријана Лазовић

Дипломирани педагог

Педагог, стручни сарадник

Nastavno osoblje

Презиме и име
Врста стручне спреме
Предмети који предаје
Милошевић Милица
Професор српског језика и књижевности
Српски језик  и књижевност
Ерак Татјана
Наставник енглеског језика
Енглески језик
Јовановић Новак
Професор руског језика
Руски језик, Библиотека
Павловић Зоран
Наставник ликовне културе
Ликовна култура
Максимовић Кристина
Професор музичке културе
Музичка култура 
Тодоровић Далиборка
Професор историје
Историја, Грађанско васпитање,
Слободне наставне активности, Обогаћен једносменски рад
Белић Драгана
Професор географије
Географија 
Наташа Вигњевић
Професор српског језика и књижевности
Српски језик  и књижевност
Тошовић Зорана
Професор физике
Физика
Миловановић Милан
Професор  математике
Математика
Оцокољић Драган 
Професор биологије
Биологија 
Поповић Гордана
Професор  хемије
Хемија 
Гавриловић Мила
Професор техничког образовања
Техника и технологија
Стевановић Горан
Професор технике и информатике
Техника и технологија

Информатика и рачунарство
Слађана Стефановић
Професор Информатике и рачунарства
Информатика и рачунарство

Обогаћен једносменски рад
Тутуновић Александар
Професор физичког васпитања
Физичко и здравствено васпитање
Рољевић Зоран
Професор техничког и информатичког образовања
Техника и технологија
Симеуновић Душан
Наставник верске наставе
Верска настава
Лакићевић Миливоје
Професор разредне наставе
Разредна настава I разред
Божовић Снежана
Наставник разредне наставе
Разредна настава II разред
Стефановић Гордана
Професор разредне наставе
Разредна настава III разред
Јеринић Слађана
Професор разредне наставе
Разредна настава IV разред 

Обогаћен једносменски рад
Славковић Ивана
Професор разредне наставе
Продужени боравак

Nenastavno osoblje

Име и презиме

Врста стручне спреме

Послови на којима ради

Татјана Ерак

VI

Библиотекар

Јовановић Новак

VII

Библиотекар

Ковачевић Радинка

III

Сервирка

Ресимић Радиша

IV

Домар/Ложач

Вујовић Гордана

IV

Помоћни радник

Чакаревић Боривоје

I

Помоћни радник

Ружичић Милијана

IV

Помоћни радник

Тановић Миодраг

III

Помоћни радник

Osnovna škola Sveti đakon Avakum, Trnava