О нашој школи

Школа Свети ђакон Авакум, Трнава, Чачак

Школа у Трнави је званично отворена 17. јануара 1894. у складу са одлуком министра просвете донетом 16. децембра 1893. године. Прве године по отварању, 71 ученик је уписан у први разред. Првобитан назив школе био је Основна школа Трнавска – Трнава. Школа је затим мењала називе. Од 1957. до 27.12.2001. године звала се ОШ „Милица Вучетић“, а од 27.12.2001. године школа се зове ОШ „Свети ђакон Авакум“.

Број ученика се мења из године у годину, данас школу похађа 168 ученика разврстаних у 9 одељења, нема издвојених одељења.

У школи је запослено 35 радника од тога 11 радника је ненаставно особље.

Рад у школи је организован тако да се настава одвија у једној смени, а школа организује и  продужени  боравак ученика првог и другог разреда. У Школи се реализује и пројекат под називом „Обогаћен једносменски рад“ за све заинтересоване ученике. У оквиру овог пројекта ученици имају могућност да похађају интересантне радионице из области филма, фотографије, програмирања, финансијске писмености, професионалне оријентације и креативне радионице.

Радна недеља

Наша Адреса

Рад служби

Osnovna škola Sveti đakon Avakum, Trnava