Школски календар

Календар образовно-васпитног рада основне школе
за школску 2023/2024 годину

Osnovna škola Sveti đakon Avakum, Trnava